ข้ามไปยังทูลบาร์

แพ็คเกจทัวร์

รถยนต์ (ไม่เกิน 4 ที่นั่ง)

สถานที 1 วัน 2 วัน 1 คืน 3 วัน 2 คืน
กรุงเทพฯ 2,500.-
อยุธยา 2,700.-
พัทยา 2,700.- 5,000.- 6,500.-
เขาใหญ่ 3,000.- 5,500.- 7,000.-
กาญจนบุรี 3,000.- 5,500.-
หัวหิน 3,500.- 6,500.- 9,000.-
ราชบุรี 3,500.- 6,500.- 9,000.-
เขาค้อ 7,500.- 10,000.-
ราคาไม่รวม O.T. (ทำงาน 10 ชั่วโมง หลังจากนั้น O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท)

รถตู้ (ไม่เกิน 10 ที่นั่ง)

สถานที่ 1 วัน 2 วัน 1 คืน 3 วัน 2 คืน
กรุงเทพฯ 3,000
อยุธยา 3,500.-
พัทยา 3,500.- 6,000.- 8,500.-
เขาใหญ่ 4,000.- 6,500.- 9,000.-
กาญจนบุรี 4,000.- 6,500.-
หัวหิน 4,000.- 7,500.- 10,500.-
ราชบุรี 4,500.- 7,500.- 10,500.-
เขาค้อ 8,500.- 12,000.-
ราคาไม่รวม O.T. (ทำงาน 10 ชั่วโมง หลังจากนั้น O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท)
ราคารถตู้เช่าเหมา ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าห้องพัก เริ่มต้นที่ 1,800 บาท

Call Now Button